thumbnail image
STYRELSE

Åsa Lundberg, pensionär, f d C4-gymnasiet, ordförande 0733-64 27 49

Michael Dahlman, pensionär, f d C4 Teknik, vice ordförande, hemsida och Facebook 0762-75 86 91

Lena Rooth-Norén, BUF, sekreterare 0733-13 54 24

Gerd Aldén, C4-gymnasiet, kassör 044-13 66 29

Katarina Olsson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, medlemsregistret 044-13 59 79

Marco Wojahn, C4 Teknik, inköpsregistret 0733-13 51 33

Josefin Wojahn, omsorgsförvaltningen 0768-90 28 46

Marita Johansson, stadsbiblioteket 044-13 67 68

Camilla Forsman, arbetsmiljöenheten 044-13 58 09

Jan Erik Holst, omsorgsförvaltningen 0708-27 26 82

Back to top

arrow up