thumbnail image
STYRELSE

Ordförande Anita Josephson,

Vice ordf Kristina Klarenius

Kassör Elisabeth Ohlsson

Sekreterare Britt-Inger Nilsgren

Övriga Ledamöter: Birgitta Holmberg, Rosita Johansson, Peter Gaestadius.