thumbnail image
STYRELSEN

En presentation av konstföreningens styrelse

Styrelse och övriga befattningshavare:

Ordförande: Håkan Gustafsson
Vice ordförande: Margareta Samuelsson
Sekreterare: Maria Göransdotter
Kassör: Eva Engström
Biträder i ekonomiska ärenden: Åsa Nordling Larsson
Ansvarig julvinster: Eva Engström
Ansvarig månadsvinster: Karin Nilsson
Studieorganisatör: Margaretha Gustavsson
Dragningsansvarig: Robert Hillgren
Registrator: Johan Sowà
Klubbmästare: Jenny Hughes
Ledamot:  Thomas Molin 

Konstnämnd: 

Margaretha Gustavsson (sammankallande)
Eva Engström,
Maria Göransdotter
Margareta Samuelsson
Av styrelsen valda ledamot: Hans Hermansson, Lars Hoffsten

Valberedning: Bengt Nyström, Jan Andersson  
Revisorer: Sture Mossberg, Ulf Bremin

Back to top

arrow up