thumbnail image
STYRELSEN

Styrelsen Karlsborgs Konstförening 2019

Ordförande, sekreterare och postmottagare
Monika Löfving
Falkstigen 2
546 33 Karlsborg
e-post monika.lofving@telia.com
tfn 070-542 50 29, 0505-446 33

Barbro Björklund, ordförande (delat ledarskap)
Kungsgatan 15
546 30 Karlsborg
e-post barbrokarlsborg@gmail.com
tfn 070-30 70 004
0511-83 340

Ledamot
Ann-Christin Perströmer
Parkvägen 19
546 33 Karlsborg
e-post annchristinperstromer@gmail.com
tfn 070-595 51 32
tfn 0505-447 17

Ledamot
Susanne Skeppstedt
Solstigen 4
546 33 Karlsborg
e-post susanne.skeppstedt@hotmail.com
tfn 072-353 64 83

Ledamot
Lena Nilebrant
Vätternvägen 7
546 32 Karlsborg
e-post lena@nilebrant.se
tfn 070-757 84

Suppleant
Gunborg Lundkvist
Gamla vägen 19
546 34 Karlsborg
e-post gunborg.lundkvist@gmail.com
tfn 070- 8711715

Suppleant/kassör  
Kerstin Åseby Pihlemark
Mellangatan 13 B
546 30 Karlsborg
e-post stinagreta40@outlook.com
tfn 070-372 03 09

Back to top

arrow up