Adam Lexar

Adam Lexar

Mitt måleri handlar om det mänskliga tillståndet. Det är därför jag målar och det är det mina motiv koncentrerar sig på. Via erfarenheter och ett intuitivt förhållande med bilden som kommunikatör utforskar jag min egen relation till vad det mänskliga tillståndet innebär. Det leder mig till många olika typer av representationer av min sinnliga verklighet.

Curriculum vitae

arrow

Location

Malmö