Amanda Monceau

Amanda Monceau

Jag skapar objekt som leker med former från insidan av kroppen. Eftersom inre organ utgör kroppens igenkännliga strukturer, alla med specifika funktioner, representerar de den stora likheten mellan kroppar. Kärnan i min konst är den politiska och psykologiska aspekten av kroppsideal - de ideal som förvandlar jagets identitet till en objektifiering av kroppar. Genom att omforma detta kroppsliga fokus vill jag sudda ut gränsen mellan subjekt och objekt, när inre organ exponeras som prydnader. Konceptet kan också beskrivas som en undersökning av självförakt, vilket finns i hybriden mellan det motbjudande och det vackra, i den smältdegel som är människans inre. Mitt fokus är alltid det taktila, där materialen lockar till beröring, både under skapandeprocessen och hos de färdiga verken.