Anette Abrahamsson

Anette Abrahamsson

Anette Abrahamsson is a painter, living and working in Copenhagen, Denmark. Mina målningar handlar om specifika platser, kulturidentitet och artefakter, ofta i storskaliga format eller små akvareller. Det är ett representativt måleri där motivet medverkar till att skapa en narration och samtidigt tar avstånd från den - och istället antyder och förmedlar en outtalad historia. Min arbetsprocess är långsam, jag arbetar med äggoljetempera, metoden liknar en process inom alkemi. Mitt material/motiv är alltid hämtat från research av det tema som jag väljer och oftast med förlaga från egna fotografier. Med tiden har jag blivit alltmer intresserad av penseldraget - en appropriering i förhållande till tid och genre. Ett spel mellan konsthistoriska förebilder/metoder och mina egna verk. Anette Abrahamsson augusti 2019