Anna Ridderstad

Anna Ridderstad

Jag arbetar med installation, filmprojektioner, skulptur och fotografi. Mina verk är ofta kombinationer av dessa olika element, och alltid med ett avskalat uttryck. En utgångspunkt för mig är ett intresse för ordnande och ordningar. Där representerar vattnet det oförutsägbara som äventyrar vår upplevelse av kontroll. De bilder som finns här är stillbilder från filmloopar som jag använt i mina installationsverk. Det finns ett lager där jag är som mest i kontakt med livet, och där jag samlar intryck, idéer, material, vandringar, allt som kommer till mig genom omvärlden. Långsamt vävs de ihop och när jag gör ett verk skalar jag av allt utom kärnan. Den får sedan ta form, ofta i interaktion med ett rum eller en plats. Det handlar om fokus och koncentration, att verkligen befinna sig på en plats, i en situation. Det är också det jag vill förmedla, ett mångdimensionellt möte. Att tala på flera nivåer samtidigt, där den idémässiga utgångspunkten bara är en del av många. Vi har många sätt att ta in omvärlden, men vi använder allt färre. Jag ser därför konstnärligt arbete som ett vattenhål och ett motstånd.

Curriculum vitae

arrow

Educated at Konstfack

Location

Hägersten