Annelie Wallin

Annelie Wallin

Naturen inspirerar mig, jag har under flera år studerat hur slemsvampen växter och bildar nätverk. Svampens organiska framväxt har inspirerat mig i mitt tecknande. Det intuitiva får styra handens väg över pappret, teckningen blir ett slags organism i sig. Jag undersöker hur nivån av grått fördjupar, gör hålrum eller skapar en halvskugga som släpper in ljus och luft. I en böljande rörelse håller jag mig i gråskalans universum av dagrar, halvdagrar, skuggor och djupa skuggor, fångad av nyansernas mystik Nature inspires me, for several years I have studied how the slimemold fungus grows and forms networks. The organic growth of the mushroom has inspired me in my drawing. The intuition can guide the path of the hand over the paper, the drawing becomes a kind of organism in itself. I investigate how the level of gray deepens, makes voids or creates a penumbra that lets in light and air. In an undulating movement, I stay in the grayscale universe of days, half-days, shadows and deep shadows, captured by the levels of gray.

Behind the canvas with

Annelie Wallin

arrow