Shiva Anoushirvani

Shiva Anoushirvani

Mitt namn är Shiva Anoushirvani. Jag är bildkonstnär och har en examen i Fri konst från Goldsmiths Universitet ( Fine Art and Contemporary Critical Studies), år 2005. Jag bor och verkar främst i Stockholm. Jag är huvudlärare på konstkola, Gerlesborgsskolan sedan fyra år tillbaka. Förra året avslutade jag tre års forskning på Kungliga Konsthögskolan på temat arbete med stöd av Vetenskapsrådet. Jag förhåller mig fritt till val av medium men arbetar främst med fotografi, rörliga bilder och performance. Mina verk har en samhällsorienterande blick och jag utgår ofta från personliga berättelser i relation historia, arv, miljö och resurser. Mina verk har ofta en poetisk underton.

Curriculum vitae

arrow

Location

Slakthusateljéerna