Åse Frid

Åse Frid

Åse Frid är född 1969 i Uppsala och utbildad vid Umeå Konsthögskola (MFA 1995-2000). Hon bor och verkar på Rådmansö och i Stockholm. Åse Frid arbetar med konst i skärningspunkten mellan text och bild. Framför allt är det med vattenbaserade medier hon undersöker relationen mellan språk, bild, dröm, seende, förståelsen och icke-förståelsen i det mellanmänskliga kommunikationsdramat. Ofta styrs arbetet av regler som har med det minituösa att göra; bilden målas sakta fram med akvarell och tusch runt ihåligt tecknade bokstäver som utgör målningens ”varp”. Vad är det som är akut i akvarellerna och det de vill försöka få fram? Blir allt bara försök till översättningar av mening? Var landar man när språket slår kullerbyttor och faller tomt ner? Vad händer vid denna upprepning som samtidigt bildar spiraler och cirkulära mönster som söker efter meningslös skönhet?

Curriculum vitae

arrow

Location

Norrtälje