Aski Dahl

Aski Dahl

Aski Dahl (f. 1988) är utbildad vid Umeå Konsthögskola och Bergen Academy of Art and Design med masterexamen 2017. Hennes praktik undersöker huvudsakligen skulptur som berättandeform, och rör sig ofta tematiskt kring relationer mellan människa och materiell kultur i arbete, idélandskap och mytskapande. Utställningar senaste åren inkluderar bl a Neu Now Art Festival NL, Galleri Box SE, Italienska Palatset SE, Bergen Kunsthall NO, Galerie 21 DE, Visningsrommet USF NO.

Mentions