Christel Lundberg

Christel Lundberg

Konstens rum är begränsat och jag intresserar mig för gränslandet mellan konstscen och samhälle. Ett arbete där jag vill tydligggöra konstens och samhällets offentligheter i bildpoetiska kritiska arbeten. Genom semantisk och bildmässig retorik och kritik arbetar jag ofta med motsatspar, som utopi – dystopi, som i separatutställningen Subtopia på Galleri Rostrum där jag söker formuleringar för något som trotsar konträra begrepp. Jag arbetar med att ställa invanda tankemönster präglade av dikotomier till sin spets, genom på förhand givna motsättningar, typ gammalt – nytt, förbrukat – användbart, utopi – dystopi för att föda nya. "I grunden är Lundbergs utställning en kritisk undersökning som sträcker sig långt utanför gallerirummets begränsningar (recension i Sydsvenskan, Thomas Millroth,190531). Under de senaste tre åren har min konstnärliga verksamhet bestått i att göra separat‐ och grupputställningar tillsammans med självorganiserande offentliga konstprojekt, som Konstkiosk (www.konstkiosk.se) och Plattform (plattform15.blogspot.se) med medel från Kulturrådet, Region Skåne, Landskrona Stad, Malmö Stad och Allmännyttan i olika städer. Jag har sidan om det intresserat mig för att arbeta med kortfilm och ljudkomposition, ex Sofia Härdigs musik och i Leif Eriksson "Ett avgränsat område för konst" visad på MABB2018‐ Malmö Artists Book Biennial. Jag arbetar med offentliga installationer, med särskilt fokus på hållbarhet i en undersökning av strukturella maktpositioner. I mina konstverk blandar jag historisk och samtida social kontext i strävan efter det som berör, att fånga det flyktiga omedvetna, ofta med privata ting som blandas med generella förståelser i samtiden. Jag arbetar främst med storformatsfotografier, collage, film, animationer, 3D‐utskrifter, lasergravyrer och teckning. Malmö Konstmuseums Konststipendiat 2020 (Emil Olsson)

Curriculum vitae

arrow

Profile visits

2 139

Location

Malmö

Member of Rostrum