Daga Wennerström

Daga Wennerström

Object Creatures I paint objects and I´m interested in cubism and impossible figures and surrealistic figures. Objektvarelser Jag målar föremål och är intresserad av kubism och omöjliga figurer och surrealistiska figurer.