Dan Lageryd

Dan Lageryd

I sin konstnärliga praktik arbetar Dan Lageryd utifrån teman som perception, repetition och urbanitet. Som konstnär är hans ambition att aktivera seendet samt skapa nya rumsligheter genom förskjutningar och poetiska interventioner i det offentliga rummet. Dan har bland annat studerat fotografi och skulptur på Konstfack samt arkitekturteori- och historia på Kungl. Konsthögskolan.