Edita Rydhag

Edita Rydhag

Där finner jag också en rikedom av former bundna till sinnliga ytor genom stränga geometriska lagar. Från tingens substans hämtar jag inspiration till att skapa nya symboler och abstraktioner.

Profile visits

1 296

Location

Sweden

Back to top

arrow up