Emma Dominguez

Emma Dominguez

Emma Dominguez (b. 1989) Är konstnär baserad i Stockholm, uppvuxen i förorten Botkyrka, Alby. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Genom hennes konst försöker hon bryta ner givna mönster och hegemoniska strukturer, ofta genom kollektiva processer.

Curriculum vitae

arrow

Location

Stockholm