Erik Wennerstrand

Erik Wennerstrand

Sedan 1993 arbetar jag med en berättelse om en samhällskropp djupt förankrad i den rot vår värld stammar från. En berättelse i skulptur, dikt & bild.