Eva Höök

Eva Höök

Eva Höök, född 1943 i Stockholm, svensk grafiker och konstvetare, boende i Uppsala och Visby. Hon har utbildats vid bland annat Gotlands Konstskola, Wiks folkhögskola och Härke Konstcenter. Hon är medlem av Grafikgruppen Visby sedan 2007. Hon har deltagit i ett flertal samlingsutställningar och separatutställningar såväl i Sverige som utomlands. Så här skriver hon om sig själv: ”Jag inspireras av mänskliga kontakter, ljuset, och livet i dess vidaste bemärkelse. Stimuleras av att arbeta i en KKV verkstad [Konstnärernas Kollektivverkstad], då kontakter nationellt och internationellt vidgar gränserna, möjligheter att utvecklas genom olika grafiska metoder, samt att samarbeta med konstnärer och inte minst prova nya projekt i en gemensam verkstad.”