Giulia Cairone

Giulia Cairone

Bio: Giulia Cairone är baserad i Stockholm. Hon har en magisterexamen i fri konst från Konstfack. Cairone har deltagit i samlingsutställningar på bland annat Galleri Thomassen. Under våren 2022 ställde hon ut på Misshumasshu som en del av Masshu// Art. Hon har deltagit i projektet Art Made This i Göteborg, parkeringen Perukmakaren. Hösten 2020 ställde hon ut på Melanders Fisk i samarbete med Stockholm Art. Cairone har även drivit flera självorganiserade projekt i samarbe- te med andra konstnärer såsom projektet Exchange Stories, ett samarbete mellan japanska och svenska konstnärer som visas på Art Akiba Lab i Tokyo och Bångska Våningen i Stockholm. Hon är representerad i Stockholm konst samlingar samt privata. Lager på lager, upprepad rörelse, kontrasten mellan det (o) synliga och det synliga är återkommande element i hennes verk. Upprepningen lyfter fram de kroppsliga rörelserna, intensiteten.