Gudrun Andersson Lerner

Gudrun Andersson Lerner

Måleriet är som livet, i ständig förvandling. Allting ändrar sig och blir till något nytt. Vi upplever det inre och det yttre livet parallellt. Ute i världen. Utanpå min kropp. Inne i mig själv. Naturen som blottar sig i sin helhet eller i detaljer. Ibland är det svårt att veta vilken sida vi ser. För mig är det stora likheter mellan vår planet, ja till och med universum och våra kroppar. Vi är gjorda av samma materia, samma naturlagar lever i oss. Både jorden och kroppen är sårbar. Jag söker mig till platser där vi kan uppleva en möjlighet till förändring, ett gränsöverskridande. Trösklar eller passager till andra upplevelser. Intill rinnande vatten händer det något. Balansen mellan kaos och kontroll är intressant och återspeglar livet. Fast form och upplösning är processer som vi upplever i naturen och i vårt inre. På samma sätt kan vi se det i måleriet. Det finns tillfällen då vi är seende i allra högsta grad. Ögonblick av insikt, då vi upplever tillvaron klarare och kanske intensivare än vanligt. Dessa stunder, dessa moment, är avgörande och inspirerar mig.

Curriculum vitae

arrow

Location

Ekerö

Behind the canvas with

Gudrun Andersson Lerner

arrow