Gunilla Poignant

Gunilla Poignant

Jag arbetar med skulptur, objekt och installation. Mitt formspråk har ett ursprung från organiska former. Mina verk handlar ofta om motsatsförhållanden där ljus och luftrum har stor betydelse. Jag arbetar i många olika material med att skala av och söker enkelheten. Jag arbetar med uppdrag och inför utställningar. Mina konstnärliga material varierar och jag arbetar i flera olika konstnärliga fält.