Helen Engström

Helen Engström

The freedom, openness and ambiguity in abstract painting fascinates me. Paintings that can be experienced in a similar way to when you listen to music: colour tones, movement, darkness and light. Friheten, öppenheten och mångtydigheten i det abstrakta måleriet fascinerar mig. Målningar som kan upplevas på ett liknande sätt som när man lyssnar på musik: färgtoner, rörelse, mörker och ljus.

Curriculum vitae

arrow

Profile visits

394

Location

Sweden

Available artworks

7

Member of SKF Konstnärshuset

Back to top

arrow up