Helen Engström

Helen Engström

I det abstrakta finns öppenheten och mångtydigheten. En spänning skapas: att inte vara säker, att inte veta vad man ser. Måleriet vill inte ”föreställa” något från den yttre världen, utan vara en egen fristående värld. I min process strävar jag efter ett måleri som kan upplevas på ett liknade sätt som när man lyssnar på musik: färgtoner, rörelse, linjer, mörker och ljus, kyla och värme.