Helena Andersson

Helena Andersson

Helena Anderssons verk finns representerade både i privata och offentliga samlingar bland annat på Sveriges Riksdag, Statens Konstråd, Röhsska museet, Västra Götalandsregionen, landsting och kommuner.

Curriculum vitae

arrow

Profile visits

702

Location

Sweden

Available artworks

3