Ida-Johanna Lundqvist

Ida-Johanna Lundqvist

Jag arbetar med skulptur och installation. Konceptuellt är jag baserad i research kring hur människan hanterar sorg och förgänglighet, men material och teknik är en viktig del av det slutgiltiga uttrycket hos verken. Jag arbetar med material som bl.a. silikon och gjutharts, trä och gips, textil och organiskt stoff, ibland även ljud. Min process är långsam och metodisk eftersom jag skulpterar och tar form, arbetar med träsnideri etc. Jag anser att verken måste få ta sin tid, för att de ska kunna förmedla rätt känsla. Just nu håller jag på med en utställning som ska öppna på Konstakademien i augusti 2022, där jag har arbetat med en kombination av poesi och studier av stilleben och ornamentala utsmyckningar med anknytning till naturen och människans förgänglighet. Detta har lett mig in på en spännande riktning i mitt konstnärskap där ett mer poetiskt och drömlikt uttryck håller på att ta form. Min bakgrund som sjuksköterska inom palliativ vård var det som från början ledde mig in på ämnena kring förgänglighet och människans uttryck för dödens mysterium genom historien.