Ida Silfverdal

Ida Silfverdal

Jag tar ofta avstamp ur plasten. I den finner jag utrymme för de fascinerande skärningspunkterna mellan det organiska och det artificiella. Plastens gränslösa inflytande och omåttliga tillgänglighet manar till frågan: finns en räddning? Mark Fisher hävdar att vi nått en punkt där det är lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens fall. En värld utan plast känns lika ofattbar. Den kaotiska men än rigida tillvaron under kapitalismen blir en underliggande grund för mina konceptuella och materiella utforskande. Dessa tar sig i uttryck genom installationer, videoverk och skulpturer, ofta med performativa inslag. Jag dras till de otaliga möjligheterna i plastens textur, plasticitet och opacitet. Jag utforskar vad som kan komma ur de kletiga och röriga egenskaperna av förvrängd plast.

Location

Ateljekollektivet Malmö

Mentions