Jan Rydén Bonmot

Jan Rydén Bonmot

Jan Rydén Bonmot är konstnär, författare och designer med en fot i framtiden. Hans bok "Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt. The Right to the City as a Swedish Tradition" har uppmärksammats i tidskriften Monocle. Hans djupa intresse för måleri som språk ledde till forskningsprojektet, utställningen och boken "Studio Talks: Thinking Through Painting" på Konstakademien 2014. Han fick Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2022 och 2015 och har arbetat som forskningsingenjör på KTH Arkitekturskolan. Hans arkitekturbok "En humanistisk klassicism" har fått stöd av Kungl. Patriotiska Sällskapet 2022. Utbildad vid Kungl. Konsthögskolan. Jan Rydén Bonmot (f.d. Rydén) bor i Stockholm och i Menton, Frankrike.