Jannike Gahrén

Jannike Gahrén

Utbildad i konst i London och Stockholm. Representerad på Galleri Grafiska Sällskapet och Grafik i Väst. Medlem i KKV Stockholm.