Jim Axén

Jim Axén

Jim Axén är en av de mest betydande konstnärerna i sin generation. Har humor och uppfinningsrikedom. Hans beska egensinne har kommit till fullt uttryck i VARIA. Jag har känt honom i många år och alltid häpnat över vad han gjort, över att han helt struntar i allt vad „stil„ är; vare sig han målar, tecknar eller fotograferar känns den inre kontinuiteten i hans uttryck. Den 11.11 2005 Ulf Linde