Johanna Schartau

Johanna Schartau

Jag arbetar ofta tematiskt, många gånger har jag gjort verk kring den personliga berättelsen men också om vår allas gemensamma historia. Jag är intresserad av det bakomliggande, vad har hänt här, vad finns här, vad har funnits här tidigare? För mig är att vara konstnär att ständigt vara i rörelse, med tankarna, händerna, bilderna. Jag är intresserad av berättelsen- men också det rent visuella. Innehållet styr mitt material, det kan vara fotografi, skulptur, en installation, ett grafisk blad eller en dokumentärfilm. Jag har en MFA från Konstfack textil och har sedan gått på Konsthögskolan i Stockholm, både på deras ettåriga arkitektur kurs och som special och projekt elev på grafik, skulptur och video.