Kerstin Dahl-Norén

Kerstin Dahl-Norén

I min bildvärld är naturen utgångspunkt, en förtorkad frökapsel, en spirande knopp, sumpskogen eller den nyplöjda åkern på promenadvägen. Detta tar sig uttryck i organiska, abstrakta former i framför allt sten, betong och järn. Min verksamhet består av konstnärligt och pedagogiskt arbete, utsmyckning och rumsgestaltning i offentlig och privat miljö.