kerstin Lindgren Christe

kerstin Lindgren Christe

Jag har alltid fascinerats av människans och naturens avtryck i mig. Det man iakttar och förundras över är inte alltid verkligheten utan ibland finns flera djupare skikt av verkligheter att upptäcka och fästa blicken i.