Mia Andrée

Mia Andrée

Mia Andrée är född i Norrköping, uppväxt i Halmstad. Hon bor och verkar i Stockholm. Mia erhöll sin Magisterexamen i Fri konst från Umeå konsthögskola, 2000. Hon ställer regelbundet ut och har genomfört konstnärliga gestaltningsuppdrag på Nya Karolinska sjukhuset, Solna (2018) och för Stockholmshem i Årstadal, Stockholm (2011). År 2008 mottog hon Gerard Bonniers stipendium. Med kol, oljepastell, grafit och färgpenna tecknar jag på papper. Bilderna befinner sig i en värld av kropp och inre liv och ofta i ett gränsland mellan abstrakt och föreställande. Jag söker uttryck för olika känslolägen och mentala tillstånd som har en bakgrund i existentiella frågeställningar som även står i förhållande till kultur och samhälle. I formspråket hämtar jag inspiration från busksnår, rötter, jord, trädstammar, djurhål, elektriska fenomen och åskblixtars struktur. Jag har även tagit intryck av äldre anatomiska planscher av människans inre organ. Hudrynkor, kroppens organstrukturer, nervsystemet och blodådrors utseende och likheterna med växtriket intresserar mig Titeln På glänt / Ajar syftar på dramatiska mentala tillstånd där vardagsmedvetandet tillfälligt vidgas och upplevelsen av en kontakt med något större öppnas. Det kan uppstå i brytpunkter i livet då allt ställs på sin spets. Soloutställningen ”På glänt / Ajar” i Benhuset, 2-25 april 2021 På botten / At the bottom, kol på papper, 150 x 245 cm, Magen / The Belly, oljepastell, 59 x 42 cm Underlandet / The wonderland, oljepastell, 147 x 132 cm Kropp (ansikte) / Body (face), kol på papper, 238 x 148 cm Fallande kroppar / Falling bodies, oljepastell på papper Gå upp och ner / Going up and down, oljepastell, 59 x 41 cm Öppnaren / The opener, kol på papper, 75 x 85 cm Inget människoprat / No human talk, kol på papper, 110 x 75 cm Rundgång / Feedback loop, oljepastell på papper, 59 x 42 cm Bunt nerver / Bundle of nerves, grafit på papper, 29 x 29 cm Andningshål / Lifeline, kol på papper, 150 x 125 cm

Curriculum vitae

arrow

Location

Hägersten