Monica Höll

Monica Höll

Jag jobbar med måleri, skulptur, teckning, installation. Ett direkt, intuitivt måleri med nära koppling till naturen blandat med händelser, möten, rörelse och språk. Samma sak med skulptur och teckning. Kropp och rumslighet i installationer.