PERNILLA ZETTERMAN

PERNILLA ZETTERMAN

Jag arbetar idébaserat och oftast i installationsliknande former där den rumsliga gestaltningen är viktig – att kunna betrakta verken på avstånd men även på nära håll för att få dess detaljrikedom. Jag lyfter ofta fram detaljer och rörelse genom att fokusera på avstånd, perspektiv och skala, något som är signifikant i mitt visuella uttryck. Jag arbetar främst med fotografi och fotografi med glasmonteringar, med även objekt och skulpturala verk i olika material, till exempel akryl, trä, aluminium och folie. Med minnet kopplat till min personliga historia återvänder jag till oftast platser, personer och miljöer som varit betydelsefulla för mig under min uppväxt. Som i mitt omfattande arbete Close (2001-2017) där jag återvänt till stallmiljön – en plats där jag tillbringade mycket tid i mina barn och ungdomsår. Jag har inspirerats av samspelet mellan människa och häst – den ordlösa kommunikationen, den fysisk beröringen, hängivenhet och tilliten. Jag har även riktat blicken mot de sociala strukturer och regler som råder i denna miljö. Arbetet består av 49 verk (fotografi, video och objekt) och har visats i separat- och grupputställningar i både Sverige och utomlands i två decennier. Ett annat arbete, When (2004-2007) har sin utgångspunkt i gamla familjefotografier och minnesbilder, men frågeställningar vad det gäller arv och miljö. Detaljer och vardagliga ting har iscensatt på nytt i autentiska miljöer. Förutom att arbeta med egna gestaltande projekt och bokproduktioner har jag genomfört ett antal offentliga permanenta gestaltningsuppdrag, på uppdrag av bland annat Statens Konstråd, Västra Götalandsregion och Kungsbacka kommun. Jag bor och arbetar i Stockholm, har bland annat ställt ut på Gallery Taik Persons (Berlin), Grundemark Nilsson Gallery (Stockholm/Berlin), Fotomuseum Winterthur (Schweiz), The Finnish Museum of Photography (Helsingfors), Artipelag (Stockholm), Kunstmuseum Wolfsburg (Tyskland) och Hasselblad Center (Göteborg). Samlingar där mina verk finns representerade inkluderar Fotomuseum Winterthur (Schweiz), Hasselbladsstiftelsen (Sverige), Photo-Raum (Österrike) och Borås Konstmuseum (Sverige). Jag har forskat i fotografi vid University of Art and Design (Aalto-University) i Helsingfors, har en MFA från Konstfack i Stockholm och en BFA från Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet. År 2004 var jag den första att motta Victorstipendiet från Hasselbladstiftelsen. Jag har gett ut två monografier; Turn Down Center Line som kom ut på Kerber Verlag (2017), form och koncept stod Sandra Praun och Oscar Guermouche för. Och Behave utgiven av Hatje Cantz Verlag (2009) med text av Urs Stahel (Fotomuseum Winterthur) och Helene Boström.

Curriculum vitae

arrow

Educated at Konstfack

Location

Stockholm