Peter Svedberg

Peter Svedberg

Jag gick ut konsthögskolan 1989. 1988 startade jag projektet ”Tellus”, ett projekt som jag fortfarande arbetar med. Det första objektet ”Tellus Digitalis” (1985), finns i Moderna Museets samlingar sedan 1992. Det senaste offentliga verket baserat på det projektet finns i Örnsköldsvik 2008. My Cut och Circle Cut är ytterligare två verk på detta koncept som visades 2012 i Karlskrona konsthall. Jag arbetar med glas, speglar, och konstruktion där jag gör mina beräkningar i Cad och 3D applikationer. Vidare så experimenterar jag som alltid med rörlig bild, ljus, reflexioner och olika material. Offentliga verk: Biljetthallen, Brommaplans Tunnelbanestation. 1995 Framnäskajen, Örnsköldsvik. 2009 Rosenfeldtskolan, Karlskrona. 2010 Station Stockholm City. 2017 För samtliga av dessa verk så har jag hämtat in information om platsens nutida, framtida funktion och dess historia. Detta har sedan utgjort grunden för gestaltningsuppdraget.