Pia Hedström

Pia Hedström

Rymdconfetti uppförd 2000, den 12 meter höga skulpturen i stål och glas lyser nattetid upp Ullevigatan i Göteborg med sitt inre ljus, en av ett tjugotal genomförda beställningsverk av Pia Hedström för olika platser i Sverige där ljus och färg är återkommande inslag. I ateljén arbetar Pia oftast med mindre storlekar som visas på utställningar som Art Test Field på Stora Alvaret Öland, Galleri Nybro i Köpenhamn 2022, Galleri PS i Göteborg 2021, Galleri Solin i Stockholm 2020 eller Pilane på Tjörn 2017. En mer permanent plats har den 2 meter höga figuren Blå Hutsut i Skulpturhallen på Göteborgs Konstmuseum, en skulptural lek med tid och rum med historiska vingslag. Intresset för rymden, arkeologi och tiden strålar samman i Pias verk på olika sätt och med olika infallsvinklar.

Curriculum vitae

arrow

Location

42668 Västra Frölunda

Member of Artworks