Tomas Kominis Endresen

Tomas Kominis Endresen

Mina arbeten tar ofta utgångspunkt i designen av vardagliga objekt och den samtida cirkulation av bilder. Det tar sina uttryck i teckning, måleri och installation.