Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson arbetar utifrån ett undersökande måleri och har i utställningar och offentliga fristående verk undersökt färgens relation till våra sinnesorgan, inte bara synsinnet utan även känseln och vår förmåga till rumslig orientering. Johansson vill utvidga vår erfarenhet av färg som materialitet, medium och upplevelse. Torbjörn Johansson ingår i olika konstnärliga samarbetsprojekt för att få tillgång till andra tempon, konstnärliga val och som kontrast till det egna arbetet i ateljén. ”Muskot” en konstnärsgupp som startade 2020 med syfte att undersöka kollektiva processer, ”south east/south west”, ett projekt sedan 2016 där naturen och dess krafter står i fokus. Go Go Collective är ett internationellt konstnärskollektiv där syftet är att genom konstnärligt samarbete undersöka nya former för samverkan, konstnärlig praktik och internationella samarbeten. Torbjörn Johansson, Emmaboda, 1959. Royal Institute of Art, Stockholm,1987 – 1992. Grundare initiativtagare till ateljehuset Wip:Stockholm och Kummelholmen, en ny kulturell mötesplats i Stockholm. Utställningar i urval: Danshallerne, Köpenhamn, Örebro Konsthall, Örebro, FÄRGFABRIKEN, Stockholm, Center for Samtidskunst, Trondheim, Galleri Niklas Belenius, Stockholm, Botkyrka Konsthall, Botkyrka, Moderna Museet, Malmö, Mårtensson Persson, Båstad, Galleri Wallner, Malmö, Smålands Konstarkiv, Värnamo, Statens Konstråd, Stockholm, Galleri Stefan Andersson, Umeå, Galleri Argo, Stockholm, Haninge Konsthall, Haninge, Katrineholms Konsthall, Katrineholm, Molekyl, Malmö, Moderna Museet, Stockholm, Galleri Arnstedt, Östra Karup, Cites des Art, Paris, Gallery VER, Bangkok, Verkstad, Norrköping, Liljevalchs, Stockholm, PS1, New York. Jag driver Kummelholmen, en ny kulturell mötesplats i Vårberg

Curriculum vitae

arrow

Location

Chamottevägen 6 Gustavsberg