Tove Axelsson

Tove Axelsson

Jag arbetar med måleri, skulptur och installation. De senaste åren har mitt arbete mycket kretsat kring det perifera seendet. Det man ser när man egentligen tittar på något annat. Vad händer med all den informationen från synintryck utanför fokus, och hur påverkar den oss?