Veronica Brovall

Veronica Brovall

Sedan tio år tilllbaka är mitt huvudsakliga uttryck keramik och stålskulptur. Jag har genomfört soloutställningar i Sverige och Europa med skulpturer på väggar, golv och i installationsform. Parallellt har jag producerat och skissat för offentliga gestaltningsuppdrag. Ett verk innehåller flera lager och referenser parallellt. Mina skulpturer är uppbyggda, i linje med kollageteknik, där alla bilder eller objekt bär egna referenser.

Curriculum vitae

arrow

Location

Berlin