Werner Janson

Werner Janson

Werner Janson studerade vid Skånska målarskolan i Malmö och vid Otte Skölds målarskola i Stockholm 1947 samt vid Konsthögskolan 1948–1953. Han gjorde ett flertal studieresor till bland annat Nederländerna, Frankrike och Nordafrika. Werners konst består av stilleben, figurskildringar, landskap och nonfigurativa målningar i olika tekniker. Offentliga utsmyckningar bl.a. på sjukhus som Karolinska, S:t Göran, Danderyds, Sabbatsbergs sjukhus, bostadsområdet Åkersberga m.fl. Under perioden 1998-1999 visades Werner Jansons bilder på Gärdets spårväggar. Representerad på Moderna Muséet, Helsingborgs museum, Malmö museum, Statens samlingar, kommuner och landsting m.fl.