'01f-1b2-eee', 2023, ett konstverk av Frida Johansson

Technique:

Size:

Edition:

Acrylic

210 x 270 cm

Unique

Additional fees may apply.