'And so it stays', 2016, ett konstverk av Marjoelin Rothman
And so it stays, 2016