'Armar', 2017, ett konstverk av Karin Häll
Armar, 2017

Size:

Edition:

Price:

120 x 40 x 10 cm

Unique

30 240 SEK