'” Den där morgonen”', 2021, ett konstverk av Anette Björk Swensson
” Den där morgonen”, 2021

Size:

Edition:

Price:

39 x 54 cm

Unique

17 000 SEK

” Den där morgonen” olja på duk 39x54cm