'Enkelriktat i Nuukfjorden', ett konstverk av  Svenerik Jakobsson
Enkelriktat i Nuukfjorden