Foraging net 1-3, 2020

14 750 SEK

Details

Technique: Photography

70 x 50 cm

Foraging net 1-3 är en serie foton där jag har odlat och fotograferat den kända slemsvampen Physarum polycephalum, sk "slimemould"; en ljusskygg organism utan hjärna och centralt nervsystem, som vandrar över ytor för att leta efter mat. Organismen vandrar så länge som det finns fukt och mat. Utsätts den för torka drar den ihop sig till klumpar för att förbereda sig för nästa stadie som är fruktsättning och blomning. Slime mould har väckt den biologiska forskningens nyfikenhet för sin förmåga att lagra erfarenheten av hur den tidigare rört sig och göra till synes medvetna vägval. Ett rumsligt minne som använts i mänsklig infrastrukturell tjänst för att utröna de mest effektiva vägarna mellan olika platser, så som det komplexa nätverket i Tokyos tunnelbanesystem. I dessa bilder blir organismen ett lager mellan mig och omvärlden. Ett mikrobiologiskt filter genom vilket tillvaron silas.