'När jag var ett litet barn', 2017, ett konstverk av Therese Parner
När jag var ett litet barn, 2017

Technique:

Edition:

Price:

Stone

Unique

30 000 SEK