'Hemma börjar nästa dag', 2019, ett konstverk av Julius Nord
Hemma börjar nästa dag, 2019

Details

Edition: 2

2 st. AP gicleetryck